Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Üld- ja ostutingimused

1. ÜLD- JA OSTUTINGIMUSED
1.1. Kehtivus

Käesolevad tingimused kehtivad A&A DEVELOP OÜ (edaspidi “EXIT SPORT”) internetileheküljelt aadressil www.exitsport.ee.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping”), mis sõlmitakse EXIT SPORT ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Tellija” või „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 01.09.2016.a. kuni EXIT SPORT internetikataloogi tellimistingimuste järgmise redaktsiooni avaldamiseni EXIT SPORT interneti leheküljel www.exitsport.ee.


1.2. Lepingu jõustumine

Tellija tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping. EXIT SPORT ei pea oma nõustumisest tellimusega Tellijale eraldi teatama. EXIT SPORT loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma. Tellijale edastatakse tellimuse kinnitusena arve elektroonselt.


1.3. Tellimuse täitmise tähtaeg

EXIT SPORT asub tellimust täitma peale makse laekumist EXIT SPORT arveldusarvele.

Riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud tellimused käideldakse tellimusele järgneva tööpäeva jooksul.

Kohaletoimetamise aeg sõltub Tellija riigist ja Tellija poolt valitud transpordi viisist. Täpsem info siit: Transpordi info.

Ülalnimetatud kohaletoimetamistähtajad on indikatiivsed ning võivad sõltuda asjaoludest, mis ei ole EXIT SPORT määratleda! EXIT SPORT ei vastuta hilinemiste eestülalviidatud kohaletoimetamistähtaegades, mis on tingitud kohaletoimetamist korraldava kanali protsessidest või muudest kolmandatest osapooltest sõltuvatest asjaoludest.


1.4. Hind ja makseviis

EXIT SPORT internetileheküljel www.exitsport.ee olevate kaupade hinnad on Eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu (20%).

Kui Eesti sisene tellimus jääb alla 50€ (viiskümmend Euro’t), lisandub tellitud kaupade hinnale saatmiskulu, mille suurus oleneb Tellija poolt valitud transpordi viisist. Tellimusele, millise väärtus on 50€ (viiskümmend Euro’t) või rohkem, olenevalt Tellija poolt valitud transpordi viisist postikulu ei lisandu.

Tellimusele Soome, Rootsi, Lätti ja Leetu, mis jääb alla 120€ (sada kakskümmend Euro’t), lisandub tellitud kaupade hinnale saatmiskulu, mille suurus oleneb Tellija poolt valitud transpordi viisist. Tellimusele, millise väärtus on 120€ (sada kakskümmend Euro’t) või rohkem, olenevalt Tellija poolt valitud transpordi viisist postikulu ei lisandu.

Tellimusele muudesse Euroopa riikidesse, mis jääb alla 250€ (kakssada viiskümmend Euro’t), lisandub tellitud kaupade hinnale saatmiskulu, mille suurus oleneb Tellija poolt valitud transpordi viisist. Tellimusele, millise väärtus on 250€ (kakssada viiskümmend Euro’t) või rohkem, olenevalt Tellija poolt valitud transpordi viisist postikulu ei lisandu.

Transpordi viiside hinnad erinevatesse riikidesse leiab siit: Transpordi info.

EXIT SPORT internetileheküljel www.exitsport.ee on võimalik tellimuste eest tasuda alljärgnevalt:

Pangalingiga
Tasuda saab koheselt pangalingiga (SEB ja SWEDBANK). Pangalingiga tasumiseks klõpsa peale tellimuse kinnitamist sobivale pangalingi ikoonile ning mine maksma. Pangalingiga tasudes vajuta kindlasti pangas "tagasi kaupmehe juurde" nupule, et informatsioon makse kohta jõuaks meie süsteemi automaatselt.

Läbi Makskeskuse saab tasuda järgmiste pangalinkidega:
-Eesti: Nordea, Danske, LHV ja Krediidipank

Krediitkaardiga
Läbi Makskeskuse saab tasuda Visa, MasterCardi või Maestro kaardiga.
Peale tellimuse vormistamist suunatakse Sind makse sooritamiseks Makskeskuse turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus kirjas ka tasumisele kuuluv summa.

Ülekandega
Tellimuse kinnitamisel kuvatakse ekraanile tellimusarve. Koopia arvest saadetakse Sulle ka e-posti aadressile, et saaksid selle soovi korral välja trükkida ning tasuda endale sobival ajal pangaülekandega internetipangas või pangakontoris. Pangaülekandega tasumisel märgi selgitusse kindlasti tellimusarve number ning saada tasumist tõestav maksekinnitus e-postiga aadressile tellimus@exitsport.ee. See kiirendab tellimise täitmist.

Kui tellimuse kinnitamisest on möödunud 2 päeva, aga makset ei ole laekunud EXIT SPORT arveldusarvele, tühistatakse nimetatud tellimuses olevate kaupade broneering ning hilisema laekumise korral ei garanteeri EXIT SPORT toodete olemasolu laos.

1.5. Kauba kättetoimetamine

Kohaletoimetamise aeg ja viis sõltub Tellija riigist ja Tellija poolt valitud transpordi viisist. Täpsem info siit: Transpordi info.

EXIT SPORT ei saa aktsepteerida Tellija soovi oma tellimus tühistada ning täitmisele antud tellimusi tagasi kutsuda pärast kauba väljasaatmist (s.t. juhul, kui kaup on Tellijale välja saadetud, jääb kohaletoimetamiskulu Tellija kanda ning kauba mittesobimise korral kehtib talle vaid tavapärane 14-päevane lepingust taganemise õigus).


1.6. Tellija õigus tellitud tooteid vahetada

Tellijal on õigus vahetada tellitud tooteid suuruse mittesobivuse tõttu sobiva suurusega sama värvi sama kaubaartikli vastu. Vahetuskauba postiteenuse eest tasub Tellija.

1.7. Tellija õigus tellimusest taganeda

Tellijal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale (VÕS § 56 lg 1). Tagastatud kaup peab olema kasutamata ning samasuguses vormis ja pakendis, kui selle müümise hetkel. Tagastatav kaup tuleb pakkida postipakendisse, st. toote müügipakendil ei tohi olla mingeid postikleebiseid ega etikette. Tagastatava kauba postiteenuse eest tasub Tellija.

EXIT SPORT tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele 30 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest EXIT SPORT poolt (VÕS § 56 lg 3). Postikulu ei tagastata.

EXIT SPORT rõhutab, et tagasimaksete laekumine Tellija arvele võib viibida, kuna see sõltub pankadevaheliste ülekannete toimumise ajast. Kahjuks ei ole EXIT SPORT võimeline seda protsessi mõjutama.

Tellimuse tühistamiseks palume saata e-kiri tellimus@exitsport.ee tuues välja tellitud kauba nimetuse, arvenumbri, maksmise kuupäeva ning tagastamise põhjuse.


1.8. EXIT SPORT tellimuse täitmisega viivitamine

EXIT SPORT loetakse täitmisviivitusse sattunuks ning seega oluliselt lepingutingimust rikkunuks VÕS § 116 lg 2 tähenduses pärast 7 päeva möödumist päevast, millal tellimus pidi olema täidetud.


1.9. EXIT SPORT õigus lepingust taganeda

EXIT SPORT’il on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui tellitud kauba varud on ammendunud. Tellijat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-posti teel. Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt aga 14 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.


1.10. Garantiitingimused & pretensioonid

EXIT SPORT annab kõikidele tema poolt müüdavatele kaupadele seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivusega müügigarantii, mis kehtib Eesti Vabariigi territooriumil ning millest tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda EXIT SPORT poole, saates e-kiri aadressile tellimus@exitsport.ee tuues välja tellitud kauba nimetuse, arvenumbri, maksmise kuupäeva ning pretensioonid.

Puuduste esinemisel on tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist. Kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest. Garantiist tulenevate Tellija õiguste realiseerimise eelduseks on tellitud kaubaga kaasas oleva originaalarve olemasolu. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused.


1.11. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

EXIT SPORT-il on õigus koguda Tellija poolt EXIT SPORT avaldatud isikuandmeid. EXIT SPORT ei levita Tellija isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a transporditeenuse osutamiseks vajalik info. EXIT SPORT-il on õigus kasutada Tellija isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

Pangalingiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

Maksekeskus hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub Tellija e-posti, kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist.

Maksekeskus AS on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid, Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele.

Kaardiandmete salvestamine toimub ainult läbi turvalise SSL ühenduse ning kaupmehel ega kolmandatel osapooltel pole täielikele andmetele ligipääsu.


1.12. Vastutuse piirang

EXIT SPORT vastutab vaid raskest hooletusest või tahtlusest tingitud lepingu rikkumise ja/või tekitatud kahju eest. EXIT SPORT ei vastuta muuhulgas võimalike trükivigade eest.


2. LÕPPSÄTTED

Käesolevatele tellimistingimustele ning EXIT SPORT ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.


3. EXIT SPORT KONTAKTANDMED

A&A Develop OÜ / Exit Sport
Laki 30
12915, Tallinn
Tel. 6419 099
tellimused@exitsport.ee